Rekrutacja 2017

 

Aktualizacja 01.06.2017

 

Komisja Rekrutacyjna przedstawia do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku.

LISTA KANDYDATÓW oddział przedszkolny

LISTA KANDYDATÓW klasa pierwsza

 

**************************************************************************************************

Publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych.

LISTA oddział przedszkolny

LISTA klasa pierwsza

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2017-05-30 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będa uczniami naszej szkoły proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 2017-05-30 godz:15 karty informacyjnej (np. informacja dotycząca wyboru języka, etyki itd.)

 

Karta informacyjna do pobrania na stronie www szkoły w zakładce REKRUTACJA 2017 lub w sekretariacie szkoły.

 

KARTA INFORMACYJNA

 

******************************************************************************************************

 

W obecnym roku rekrutacja do naszej szkoły jest prowadzona według zasadach zaakceptowanych przez wszystkie publiczne szkoły podstawowe, które prowadzą działalność na terenie Miasta Gdańsk.

Od 24 kwietnia na stronie internetowej dla Rodziców https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk dostępna będzie platforma edukacyjna, za pomocą której będzie można przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Poniżej prezentujemy zasady rekrutacji oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych 2017/2018

Tygodniowy rozkład zajęć

 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2017/2018

Tygodniowy rozkład zajęć

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl