Misja i wizja

 

Wizja szkoły

Szkoła jako „drugie miejsce na ziemi” po domu rodzinnym - przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego swoich uczniów. Szkołauniwersalnego systemu wartości, tradycje, kulturę, autorytety - właściwe kreować własny, będąca partnerem dla rodziców. Powinna także gwarantować atrakcyjne i skuteczne szeroko rozumiane nauczanie- to programowe i wykraczające ponad program. Szkoła musi kształtować swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka. Poprzez poszanowanie indywidualny rozwój ucznia, aby godnie i z pasją wpisał się w kształtowanie nowej otaczającej go i zmieniającej się rzeczywistości.

Misja szkoły

  • Stwarzamy uczniom poczucie bezpieczeństwa
  • Rozbudzamy chęć do nauki poprzez doświadczanie
  • Pozwalamy na indywidualny rozwój w danej sferze rozwojowej
  • Uwrażliwiamy na krzywdę innych, chorych, potrzebujących, uczymy zrozumienia i empatii
  • Budujemy „most zaufania” pomiędzy uczniem a nauczycielem który uczy prawdy, tolerancji oraz właściwych postaw moralno-etycznych
  • Angażujemy uczniów do sprawdzania swoich umiejętności na gruncie kolejnych szczebli konkursów.

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl